Verottoman ja työsuhdeauton ajojen erittely

Jos yhtiössäsi on paketti- ja kuorma-autoja, varsinkin Alv. 0% ajoneuvoja, lue tämä. Mikäli näitä ajoneuvoja käytetään työmatkojen ajamiseen tai vapaa-ajan ajoihin, silloin yritys voi joutua maksamaan Alv. 24% sakkoineen ja korotusmaksuineen. Samoin tämä ajoneuvo voidaan verottajan puolelta vaatia takautuvasti autoeduksi sakkoineen sekä korotusmaksuineen, jolloin lasku voi olla pakettiautosta 5 vuodelta jopa yli 40 000€.

Meta-Trak-Ajojen-ErittelyMikäli yrityksen työntekijät ajavat verottomilla hyötyajoneuvoilla työpäivän jälkeen kotiinsa, ja aamulla takaisin töihin, tai käyttä- vät tätä verotonta hyötyajoneuvoa omiin ajoihinsa vapaa-aikana, ottaa yritys TODELLA suuren taloudellisen riskin.

Jos yrityksen verottomalla hyötyajoneuvolla ajetaan muuta kuin liiketoimintaan liittyvää ajoa, auton arvonlisävero voidaan mää- rätä maksuun, jopa takautuvasti, kaikkine sanktioineen ja korkoineen. Ja silloin autosta tulee usein myös työsuhdeauto joka nostaa summaa. Tästä aiheutuu yritykselle valtavan iso lasku.

Meta-Trak-verohallintoVerottaja kirjoittaa: ”Sellaisia autoja, jotka on varustettu vain kuljettajan vieressä sijaitsevilla istumapaikoilla, ovat pakettiautoja, joista on (alv) vähennysoikeus, siltä osin kuin niitä käytetään liiketoiminnassa”.

Mikäli tällaisella autolla ajetaan yksityisajoja, voidaan auton käyttö muuttaa kalliiksi autoeduksi, jolloin kaikki pääoma-, huolto-, polttoainevähennys ja kaikki muut auton kulut tulou- tetaan takaisin alv. -tilitilityksiin liitettäväksi. Samoin autoedusta joutuu maksamaan lisää palkkaveroa ja sosiaalimaksuja yms.

META TRAK -järjestelmällä voidaan erotella kaikki ajoneuvon ajot. Näin verottajalle on tarvittaessa mahdollista todistaa, jopa 10 vuotta myöhemminkin kuinka paljon autolla on ajettu erilaisia työajan-, työmatka- ja vapaa-ajan ajoja. Näin kuljettaja tai yritys maksaa vain niistä tarvittaessa verotusarvon mukaiset verot tai km-käyttökulut. META TRAK todistaa ajojen faktat verottajalle.

Jos ilmenee (myöhemminkin), että yrityksen verottomalla hyötyajoneuvolla on ajettu sellaisia vapaa-ajan ajoja, työn ja kodin välisiä ajoja joita yritys ei voi todistaa työajoksi, voidaan kaikki autosta aikaisemmin vähennetyt Alv. verot määrätä maksuun. Ja autosta tulee maksettavaksi kaikki autoedun kulut, palkkaverot ja sosiaalimaksut sekä sakot.

Katso META TRAK -tuotteiden kaikki ominaisuudet:

Klikkaa ominaisuutta ja lue lisää!

Oy One-Pro Ab

Puutarhatie 20 A

01300 Vantaa

Suomi/Finland

www.one-pro.fi

Yhteystiedot

Puh. (09) 231 500 50

Fax. (09) 231 500 99

myynti@one-pro.fi

info@one-pro.fi

Katso tarkemmat yhteystiedot!

Oy One-Pro Ab

MetaTrak GPS-GSM Telematics System